Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

ตำบลตะกุกใต้เป็น 1 ใน 2ตำบลของอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเคยอยู่ในอาณาเขตการปกครอง ของอำเภอคีรีรัฐนิคม และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม ออก จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอวิภาวดีโดยกิ่งอำเภอวิภาวดีแบ่งออกเป็น2ตำบลคือตำบลตะกุกเหนือและตำบลตะกุก ใต้จนกระทั่งในวันที่ 24สิงหาคม 2550 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอวิภาวดีขึ้นเป็นอำเภอวิภาวดี โดยมีผลบังคับตั้งแต่8 กันยายนในปีเดียวกัน (แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลตะกุกใต้,2561) ตําบลตะกุกใต้อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอําเภอวิภาวดีโดยห่างจากที่ว่าการอําเภอวิภาวดีระยะใกล้ ที่สุดประมาณ 22 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด151.99ตารางกิโลเมตร หรือ 94,993.75ไร่ กระทรวงมหาดไทยได้ ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตะกุกใต้เมื่อวันที่ 25ธันวาคม พ.ศ.2539และประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเล่ม 113ตอนพิเศษ เมื่อวันที่ 25ธันวาคม 2539 โดยมี ผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด หกสิบวันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 พิกัดภูมิศาสตร์ตําแหน่งที่ตั้งขององค์การ บริหารส่วนตําบลตะกุกใต้(แผนพัฒนาท้องถิ่น ตําบลตะกุกใต้,2561) อําเภอวิภาวดีเป็นอําเภอหนึ่งในจํานวน 19 อําเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งท้องที่ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 2ตําบลคือตําบลตะกุกเหนือและตําบลตะกุกใต้จัดตั้งเป็นกิ่ง อําเภอ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535ชื่อ กิ่งอําเภอวิภาวดี มีที่มาจากกรณีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองศ์เจ้าวิภาวดี รังสิตได้เสด็จมาดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพื้นที่ ตําบลตะกุกเหนือและตําบลตะกุกใต้ หลายครั้งเมื่อพระองค์ยังมี พระชนม์ชีพอยู่ นอกจากนี้พระองค์ยังได้อุปถัมภ์ตําบลทั้งสองเป็นอย่างมาก ประชาชนในหมู่บ้านต่างซาบซึ้งใน พระมหากรุณาธิคุณ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านท่านหญิงและ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา เพื่อเป็นการเทิดพระ เกียรติแด่พระองค์ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ได้ยกฐานะเป็น “อําเภอวิภาวดี” (แผนพัฒนาท้องถิ่นตําบล ตะกุกใต้,2561) คําขวัญของอําเภอวิภาวดีธรรมชาติงามยิ่ง เมืองแม่หญิงกล้าหาญ อุทยานแก่งกรุง น้ำ ตกสูงวิภาวดี มหานทีคลองยัน ศูนย์พระราชทานศิลาปาชีพ (แผนพัฒนาท้องถิ่นตําบลตะกุกใต้,2561)

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

#กิจกรรมมอบถุงปันสุข 

ปันรอยยิ้ม ปันความสุข สู่ชุมชน🏡

          #ถุงปันสุข ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ ที่สำรวจแล้วว่าเป็นที่ต้องการของหลายๆครัวเรือนในชุมชน โดยทางทีมวิศวกรสังคมได้นำถุงปันสุขไปแจกให้แก่ครัวเรือนในชุมชนทุกหมู่บ้านและส่วนหนึ่งได้รวบรวมไปมอบให้กับผู้นำชุมชนที่จะทยอยส่งมอบให้แต่ละครอบครัว เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันทางทีมวิศวกรสังคมยังคงตระหนักและรักษาความปลอดภัยตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่เสมอ 

          นี่เป็นเพียงบางส่วนของความเดือดร้อนที่ได้ยินจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชน ซึ่งก็คงไม่ต่างจากเสียงสะท้อนของคนไทยทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมาหลังเศรษฐกิจหยุดชะงักจากการล็อกดาวน์ เปิดทางให้กับมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างจำเป็นเร่งด่วน ทำให้บางครัวเรือนไม่สามารถทำงานประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ “#ถุงปันสุขเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาปากท้องในระดับครัวเรือนได้ระยะหนึ่ง” 

          การให้ ไม่ว่าจะให้มากหรือน้อย หากรู้จักให้หรือแบ่งปัน มันเหมือนเป็นมุมเล็กๆในชีวิตเรา ที่เรารู้สึกได้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นการแบ่งปันหรือมอบสิ่งดีดีให้แก่ผู้อื่น ให้ซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ดีเสมอและสิ่งที่เราจะได้รับนั้นคือเราจะเห็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับกลับมาเสมอ

          ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข ชุมชนตะกุกใต้บ้านเราต้องช่วยกันสร้างรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กันและกันด้วยนะคะ 🏡❤️

โครงการที่ 2 

ป่าชุมชน กับการลงพื้นที่พัฒนา ครั้งที่ 2✌🏻

          แม้ในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ เราก็ไม่หวั่น ทีมวิศวกรสังคมและอาสาสมัครชุมชนทุกคนยังคงพร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่และยังคงเดินหน้าทำตามเป้าหมายของการจัดโครงการต่อไป 🌧 

          เส้นทางศึกษาธรรมชาติได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เริ่มต้นพร้อมสายฝนที่ชุ่มฉ่ำ และหลังจากวันนี้เมื่อทุกคนเดินเข้าป่าชุมชนแห่งนี้จะมีเส้นทางเดินที่เดินไปพร้อมความรู้รออยู่ข้างหน้าตลอดเส้นทาง ทุกคนจะมีความเพลิดเพลินระหว่างเดินป่าพร้อมกับได้รู้จักพันธุ์ไม้นานาชนิดไปด้วยกัน ผ่านหน้าฝนนี้ไปได้ ทุกคนจะพบกับจุดเช็คอินใหม่ ของตะกุกใต้ บ้านเราอย่างแน่นอน🌳

          หากกลัวอุปสรรคความสำเร็จย่อมไม่เกิดอุปสรรคไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สภาพแวดล้อมหรือภูมิอากาศ แต่อุปสรรคอยู่ที่คิดแล้วไม่ได้ลงมือทำมากกว่า ✍🏼

#เราจะไม่หยุดพัฒนา 

#ตะกุกใต้ #อำเภอวิภาวดี #จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Facebook Page : https://www.facebook.com/U2tTakuktai

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://pubhtml5.com/homepage/vgnd

Back To Top