skip to Main Content

ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ทหารฝ่ายไทยได้เกณฑ์พลไปสู้รบ ระหว่างทางได้พบเหล็กจำนวนมากตั้งอยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำ จึงได้หยุดทัพและสร้างเตาหลอมเหล็กขึ้นมาเพื่อนำเหล็กเหล่านั้นมาหลอมเป็นอาวุธสู้รบกับศัตรู

อบรมเชิงปฏิบัติการสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร

คุณวิภาภรณ์ เชาวนะ วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Back To Top