skip to Main Content

ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลล าพูนตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลล าพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ นาสาร เป็นตำบลแห่งหนึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นท้องที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และแร่ธาตุ จึงมีประชากรต่างถิ่นเคลื่อนย้ายมาตั้งบ้านเรือน

ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ทหารฝ่ายไทยได้เกณฑ์พลไปสู้รบ ระหว่างทางได้พบเหล็กจำนวนมากตั้งอยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำ จึงได้หยุดทัพและสร้างเตาหลอมเหล็กขึ้นมาเพื่อนำเหล็กเหล่านั้นมาหลอมเป็นอาวุธสู้รบกับศัตรู

เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์แยกตัวออกมาจากตำบลลำพูลเมื่อปี2537มีหมู่บ้าน6หมู่ หมู่1บ้านเหมืองทวด  หมู่2บ้านน้ำท้น หมู่3วังศิลาดิเรกสันต์ หมู่4ธาราวงค์อารีย์ หมู่5 บ้านกอบแกบ หมู่6 วังศิลา  มีโรงเรียนได้แก่ ร ร บ้านเหมืองทวด ร ร บ้านวังหิน รร บ้านกอบแกบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2แห่ง บ้านเหมืองทวด บ้านวังหิน มีสถานีอนามัย1แห่งอยู่ที่หมู่1

พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี หมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้างมีภูมิประเทศตั้งอยู่ในที่ราบระหว่างภูเขา ด้านทิศตะวันออกเรียกว่าภูเขา508ภูเขาด้านท ตะวันตกเรียกภูเขาตก

น้ำพุ นาสาร สุราษฎร์ธานี

น้ำพุ นาสาร สุราษฎร์ธานี ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกมาจากตำบลท่าชี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2529ป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีหมู่บ้านทั้งหมด

คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี เปิดเมืองโบราณ งามตระการขุมทรัพย์หมื่นล้าน ชิมสละหวานสวนอาทิตย์ ขอพรหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ ชาวคลองปราบเป็นมิตร ต้อนรับด้วยหัวใจ

ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลล าพูนตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลล าพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ นาสาร เป็นตำบลแห่งหนึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นท้องที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และแร่ธาตุ จึงมีประชากรต่างถิ่นเคลื่อนย้ายมาตั้งบ้านเรือน

ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าชี ตั้งอยู่ 9/20 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าชี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Back To Top