skip to Main Content

น้ำพุ นาสาร สุราษฎร์ธานี

น้ำพุ นาสาร สุราษฎร์ธานี ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกมาจากตำบลท่าชี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2529ป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีหมู่บ้านทั้งหมด

ตำบลน้ำพุ ยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP

วิศวกรสังคม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP
Back To Top