skip to Main Content

พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

     ตำบลพุนพิน อยู่ในเขตการปกครองของที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประวัติตำบลพุนพินตามที่ได้เล่าสืบทอดกันมา เดิมตำบลพุนพินเป็นตำบลใหญ่ มีจำนวนหมู่บ้านถึง 11 หมู่บ้าน มี    ขุนพุนพินพลาธร (นายชื่น  ศรีรักษา) เป็นกำนันคนแรก ประมาณปี พ.ศ. 2500 มีการยุบรวมหมู่บ้านในตำบลพุนพิน เป็น 5 หมู่บ้าน และในปี  พ.ศ. 2518  มีการตั้งตำบลใหม่ ทางการจึงได้แยกเอา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 1 ของตำบลพุนพิน ไปตั้งเป็นหมู่บ้านในตำบลศรีวิชัย ปัจจุบันตำบลพุนพินจึงเหลือเพียง  3 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

– ปี พ.ศ. 2443 ท่านหมื่นสุภารมย์ รัตนรมย์(นายฟื้น รัตนารมย์) รับตำแหน่งเป็นกำนันของตำบลพุนพินคนที่1

– ปี พ.ศ. 2462 ตำนานสระโบราณทำให้เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านสระพังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดเป็นใจกลางของหมู่บ้าน

– ปี พ.ศ. 2463 เริ่มก่อตั้งวัดสระพัง โดยมีเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พ่อหลวงพิณ

– ปี พ.ศ. 2475 มีการสร้างสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์

– ปี พ.ศ. 2476 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนวัดสระพังในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2481 และเปิดสอนในระดับประถมศึกษา

– ปี พ.ศ. 2482 มีการเปิดสอนหนังสือภายในสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์

– ปี พ.ศ. 2493 ได้ทำการสร้างโรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์

– ปี พ.ศ. 2499 สร้างสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ 

– ปี พ.ศ. 2503 นายละออ นาคศรีนา เข้ารับตำแหน่งเป็นกำนันตำบลพุนพินคนที่ 2

– ปี พ.ศ. 2505 สร้างถนนลูกรัง(ถนนแดง)สายพุนพิน-ไชยาสายล่าง(4112)

– ปี พ.ศ. 2513 ผู้ใหญ่รอง นายสำรอง พรหมทองนาค ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2

– ปี พ.ศ. 2518 มีการแยกหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ของต.พุนพิน ออกเป็น ต.ศรีวิชัย เป็นปีสุดท้ายที่โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ทำการสอนในชั้นประถามศึกษาที่1-4

– ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาที่6

– ปี พ.ศ. 2520 ปรับปรุงถนนสายพุนพิน-ไชยาสายล่าง(4112) ให้เป็นถนนลาดยาง (ถนนดำ) เริ่มมีการจัดงานฉลองดอน รดน้ำผู้สูงอายุ ประเพณีจบปีจบเดือน การฉลองดอนเนียงนั้นเป็นการไหว้ขอขมากลางบ้าน

– ปี พ.ศ. 2525 เริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในหมู่บ้าน นายวิโรจน์ อินโท เข้ารับตำแหน่งเป็นกำนันตำบลพุนพินคนที่ 3 เริ่มมีการก่อสร้างโบสถ์ของสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์ผู้ใหญ่สุริน พรหมทองนาค ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

– ปี พ.ศ. 2533 มีการเปลี่ยนแปลงจากสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์เป็นวัดทุ่งโพธิ์และมีการปรับเปลี่ยนถนนญี่ปุ่นเป็นถนนดินแดง

– ปี พ.ศ. 2534 ก่อตั้งบริษัทเรืองอุทัย เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา สร้างสถานีอนามัย ก่อตั้งธุรกิจสวนอาหารลุงริน ก่อตั้งศูนย์ตำรวจท่องเที่ยว

– ปี พ.ศ. 2535 มีการก่อตั้งกลุ่มจักรสานเสวียนหม้อ มีการพัฒนามาเป็นร้านอาหาร ซึ่งให้บริการด้านความบันเทิง (ร้านคาราโอเกะ)

– ปี พ.ศ. 2538 มีการปรับปรุงร้านอาหารลุงริน เป็นสวนอาหารลุงริน ก่อตั้งร้านอาหารกาแล ก่อตั้ง ร้านสุเมธการค้า มีการสร้างศาลตายายขึ้น

– ปี พ.ศ. 2539  มีการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพินขึ้นมา

– ปี พ.ศ. 2540 ก่อตั้งหมู่บ้านจอมเกล้า มีระบบประปาเข้ามาภายในหมู่บ้าน ได้ก่อตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

– ปี พ.ศ. 2541 ผู้ใหญ่อ๊อด นายชัยณรงค์ แก้วอำไพ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

– ปี พ.ศ. 2545 ก่อตั้งธุรกิจห้องพักให้บริการ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ รีสอร์ทวาเลนไทน์ (ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ตะวันรีสอร์ท) รีสอร์ทชวนชม รีสอร์ทโรสกาเด้น รีสอร์ทดอกรัก 

– ปี พ.ศ. 2546  จดทะเบียนการค้า บริษัท อินเตอร์ไพรส์ จำกัด

– ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงถนนญี่ปุ่นเป็นลูกรัง เพื่อลดการเกิดหลุม จากเดิมที่เป็นดินแดง ก่อตั้งธุรกิจร้านอีสานคำใหญ่

– ปี พ.ศ. 2550 มีการเปิดสอนชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

– ปี พ.ศ. 2551 ก่อตั้งถนนหน้าโรงเรียนวัดสระพัง

– ปี พ.ศ. 2552 นายสุรกิต นาคเสนา เข้ารับตำแหน่งเป็นกำนันตำบลพุนพินคนที่ 4 และเปิดใช้งานอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ (สังกัดอบต.พุนพิน) มีการก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพลค้าเหล็ก

– ปี พ.ศ. 2553 มีการก่อสร้างสถานีสื่อสารโทรคมนาคมของทหารอากาศ (สังกัดกองบิน 7)และเปลี่ยนจากอนามัยเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน

– ปี พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ มีการใช้โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อาคาร อบต. และสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์เป็นศูนย์พักพิงอุทกภัย

– ปี พ.ศ. 2556 ก่อตั้ง บริษัท อัยธนา จำกัด และย้ายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพุนพิน มาตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนวัดสระพัง

– ปี พ.ศ. 2557 สร้างศาลตายายใหม่ขึ้น ด้านหน้าวัดสระพัง หมู่ที่ 3 บ้านสระพัง

– ปี พ.ศ. 2558 มีการก่อสร้างลานปาล์มและมีการก่อสร้างโกดังเก็บสารเคมี ณ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์

– ปี พ.ศ. 2560 มีโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายญี่ปุ่น – ตรอกโหนงและก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงยิปซั่มปลาสเตอร์ จำกัด

– ปี พ.ศ. 2562 นายฉัตรชัย ฤทธิเพชร เข้ารับตำแหน่งเป็นกำนันตำบลพุนพินคนที่ 5 มีการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน PT บริเวณถนนสายพุนพิน-ไชยาสายล่าง(4112)และในหมู่ที่ 3 ได้มีการจัดทำบ่อน้ำโบราณให้ดูดีขึ้นและปลอดภัย

– ปี พ.ศ. 2563  มีการสร้างศาลากลางน้ำ และมีแผนที่จะสร้างเป็นศาลาประจำหมู่ 2 ดอนเนียง   นายสุชาติ กุมศิลป์ เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 คนปัจจุบันและมีการประกาศขอยุบโรงเรียนวัดสระพังมีการก่อตั้ง “โครงการ 1 ถนน 1 โครงการปลูกผักกินได้”ในเดือนต้นพฤษภาคมปี 2563

– ปี พ.ศ. 2564 มีการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ มีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่(ทางคู่)เชื่อมโยงโครงข่ายโดยสารทางราง เส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา(ท่านุ่น) และเส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต

เขตการปกครองเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพินประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน มีเนื้อที่ประมาณ 20.5 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,812 ไร่ ได้แก่

       – หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ 

       – หมู่ที่ 2 บ้านดอนเนียง

       – หมู่ที่ 3 บ้านสระพัง

ตำบลพุนพินตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพุนพิน ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ  18 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

          ทิศเหนือ              ติดต่อกับ        ตำบลศรีวิชัย

          ทิศใต้                  ติดต่อกับ         ตำบลหนองไทร

          ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ         ตำบลท่าข้าม

          ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ         ตำบลหัวเตย และ ตำบลหนองไทร

ตำบลพุนพินมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  หรือแหล่งน้ำผิวดิน ดังต่อไปนี้

1. คลองโพธิ์     ไหลผ่านพื้นที่ บ้านทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ 1 และบ้านดอนเนียง หมู่ที่  2

2. คลองไท่ก๋ง    ไหลผ่านพื้นที่ บ้านทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ 1  ไปถึงหัวเตย และตำบลศรีวิชัยไปออกทะเล

3. คลองพัง       ในพื้นที่หมู่  1และ หมู่ที่ 2  ไหลไปลงแม่น้ำตาปี

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลพุนพิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา ทำไร่นาสวนผสม พื้นที่บางส่วนมีการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชผักสวนครัว ผักสมุนไพร ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติการเพาะปลูกใช้น้ำบาดาล พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่รับน้ำจากคลองพุมดวง เมื่อเกิดอุทกภัยจะทำให้มีน้ำท่วมขัง

สภาพของพื้นที่จะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1. ที่ราบ เป็นเนินเล็กน้อย อยู่กระจายทั้งตำบล สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

2. ที่ราบลุ่ม อยู่กระจายทุกหมู่บ้าน สภาพดินจะเป็นดินเหนียวปนทราย

ภูมิอากาศ

            ตำบลพุนพินจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งกำเนิด บริเวณทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย ทำให้ตำบลพุนพินได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม และเนื่องจากทำเลที่ตั้งจะได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดาอันบ้างเป็นครั้งคราว แต่เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี  เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมชาติ แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมชาติ เป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว  

ทรัพยากรธรรมชาติ

       แหล่งน้ำธรรมชาติ

          1.  ลำห้วย จำนวน –  สาย

          2.  หนองน้ำ จำนวน 3  แห่ง

          3.  คลอง จำนวน 3  สาย

ผู้นำองค์กรปกครองท้องที่ตำบลพุนพิน 

– นายฉัตรชัย ฤทธิเพชร กำนัน ตำบลพุนพิน 

– นายสุชาติ กุมศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

– นายฉัตรชัย ฤทธิเพชร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

– นายชาญณรงค์ ชราลักษณ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,881 คน แยกเป็น ชาย 934 คน หญิง 947 คน 

   – ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ) รวมทั้งสิ้น 338 คน แยกเป็น 

            ชาย 155 คน หญิง 183 คน 

– คนพิการ รวมทั้งสิ้น 26 คน แยกเป็น ชาย 10 คน หญิง 16  คน 

จำนวนครัวเรือน รวม 667 ครัวเรือน  (ตามข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. ปี 2562)

– บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1  จำนวน 215 ครัวเรือน

– บ้านดอนเนียง  หมู่ที่ 2 จำนวน 268 ครัวเรือน

       – บ้านสระพัง หมู่ที่ 3 จำนวน 184 ครัวเรือน 

(ตามข้อมูลการจัดเก็บองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพุนพิน ปี 2562 )

– โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 44 คน  

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 มีจำนวนเด็ก 25 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง หมู่ที่ 3 มีจำนวนเด็ก  70  คน ซึ่งในความดูแลของ อบต.พุนพิน    

– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  3  แห่ง

ร้อยละ  100   เด็กอายุ 3-5 ปี     ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 

ร้อยละ  100   เด็กอายุ 6-14 ปี   ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 

ร้อยละ  0      เด็กจบชั้น ม.3       ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

ร้อยละ  100   คนอายุ 15-59 ปี   อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้

(ตามข้อมูลการจัดเก็บองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพุนพิน ปี 2562 )

สถาบันและองค์กรทางศาสนา โดยวัด จำนวน  2  แห่ง ได้แก่ วัดสระพังอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 มีพระภิกษุ 5 รูป สามเณร 1 รูป และวัดทุ่งโพธิ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ชาวบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยประชากร ร้อยละ  99.9  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 0.1  นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีวันสงกรานต์ และประเพณีทำบุญหมู่บ้าน

ด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภค

            – มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

    – มีประปาภูมิภาคใช้ครบทุกครัวเรือน

    – มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3

            – ยังไม่มี Internet ประชารัฐ

    – มีศาลาประชุมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม

          การทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น ทำบุญวันจบปี จบเดือน ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 บางหมู่บ้านนิมนต์พระไปทำกิจกรรมที่ศาลาประจำหมู่บ้าน  กิจกรรมวันเข้าพรรษา ทุกแรม 1 ค่ำเดือน 8  กิจกรรมชักพระทอดผ้าป่าวันออกพรรษา  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี กิจกรรมทอดกฐินทุกปี และ  กิจกรรมวันสารทไทย  ทุกเดือน 10 (รับ-ส่งตายาย)

  การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ งานสวดกลางบ้านทุกเดือนหก   ประเพณีวันสารทเดือนสิบ(รับ ส่งตา-ยาย) และงานชักพระทอดผ้าป่าวันออกพรรษา (งานเดือนสิบเอ็ด) ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม มีการสืบค้นภูมิปัญญาแต่ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร มีการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่มีปัญหาการถูกทอดทิ้ง และชุมชนจัดกิจกรรม งานประเพณีต่างๆ  เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  และเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชนด้วยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

           ประเพณีชักพระ ซึ่งชักพระ หมายถึง การชักหรือลากพระ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันออกพรรษา (แรม 1 ค่ำ  เดือน 11) โดยทางวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปให้พุทธศาสนิกชนชักลากแห่ไปบำเพ็ญกุศลและสมโภช เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งจะเป็นการจำลองเหตุการณ์ตามเรื่องราวใน“เทโวโรหนสูตร” ที่พอถึงวันออกพรรษา พระพุทธเจ้าที่เสด็จขึ้นไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จะเสด็จลงมาสู่พิภพสู่โลกมนุษย์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาเมื่อพุทธศาสนิกชนทราบข่าวต่างยินดีและชวนกันเฝ้ารอตักบาตรรับเสด็จอย่างคับคั่ง   จนเกิดประเพณีตักบาตรเทโวขึ้นควบคู่ไปกับประเพณีชักพระ

สถานที่สำคัญ

วัดทุ่งโพธิ์

วัดทุ่งโพธิ์เป็นวัดเก่าตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ที่สำคัญในตำบลพุนพิน เป็นเเหล่งรวมความศรัทธาและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์

เริ่มตั้งแต่ ปี 2475 มีการก่อสร้างสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์ ปี 2533 ได้ทําการจดทะเบียนกับสํานักพุทธศาสนาได้ทำการเปลี่ยนจากสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์มาเป็นวัดทุ่งโพธิ์  จนถึงปัจจุบันมีพระสงฆ์จำวัดอยู่ 3 รูป ประกอบด้วย เจ้าอาวาส ชื่อ พระพัทธดนย์ ถิรจิตโต และพระลูกวัด 2 รูป วัดทุ่งโพธิ์มีการจัดประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปีรวมไปถึงการทอดผ้าป่า การฉลองกำแพงแก้ว งานมหรสพต่าง ๆ เพื่อความสามัคคีในชุมชนและด้านการทนุบำรุงศาสนา

สถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์

ชุมทางรถไฟบ้านทุ่งโพธิ์ ก่อสร้าง พร้อมกับสถานีรถไฟพุนพินหรือสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2458  ในปี 2484 เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นใช้พื้นที่แห่งนี้และอาคารสถานีรถไฟพุนพิน เป็นที่ทำการหน่วยทหาร อาคารสถานีถูกระเบิดทำลายทั้งหมดด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2488 พร้อมกับสะพานจุลจอมเกล้าที่ใช้สัญจรข้ามแม่น้ำตาปี

 ปัจจุบันชุมทางรถไฟบ้านทุ่งโพธิ์มีการเดินทางเส้นสายสุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม อีกทั้งยังเป็นคลังสินค้าที่มีตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมาก ในอนาคตมีโครงการจะขยายเส้นทางไปถึงสายสุราษฎร์ธานี – พังงา – ท่านุ่น หากโครงการเส้นทางรถไฟรางคู่สำเร็จ

วัดสระพัง

วัดตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3 บ้านสระพัง ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ปี 2400 เดิมเป็น วัดตะเคียนทองวนาราม มีตำนานสระโบราณที่ไม่เคยแห้งตั้งอยู่บริเวณกลางวัดทำให้บริเวณขอบสระมีการทรุดตัวพังลงเรื่อยๆ จึงได้ตั้งเป็นชื่อเรียกหมู่บ้านและเปลี่ยนชื่อวัดในปี 2462 เป็นวัดสระพัง มีการบูรณะวัดโดยพ่อหลวงพิณเจ้าอาวาสรูปแรก ก่อตั้งศาลตา-ยาย สืบมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านใน

ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงจนถึงปัจจุบันได้มีการสร้างรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสไว้เป็นที่บูชา นับถือ ขอพร  โดยบริเวณรอบวัดสระพังมีความร่มรื่นกว้างขวางจึงนิยมกันเป็นสถานปฏิบัติธรรม และจัดงานประเพณีต่าง ๆ ทำให้ในแต่ละปีบุคคลที่ไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองได้กลับมาพบปะสังสรรค์กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้า

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่

กิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า OTOP ของตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2564 ตำบล พุนพิน อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิวัฒน์ จีนคล้ำ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

โครงการที่

กิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาตนเองของชุมชนท้องถิ่น ของตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 –14 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยการนำเสนอประวัติศาสตร์ตำบล และแนะนำสถานีชุมทางทุ่งโพธิ์เป็นสถานที่ที่มีประวัติอันยาวนาน

โครงการที่

กิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน โดยการพัฒนาการตลาดแบบดิจิตอลให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและประชาชน ของตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านดิจิตอล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

โครงการที่

กิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564

โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จีนคล้ำ ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

กิจกรรม 1

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนร่วมกันตกแต่งสีสัน ทำความสะอาด ก่อนเปิดเรียนแบบ onsite โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

โดยคณะ U2T ต.พุนพิน อ.พุนพิน

กิจกรรม 2

กิจกรรม Covid Week “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทางทีมงานวิศวกรสังคมตำบลพุนพินได้ปฏิบัติงานเชิงรุกโดยการลงพื้นที่ไปทำความสะอาดโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่.1 ตำบลพุนพิน สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

โดยได้รับความร่วมมือจาก

1.นางศรีแพร พวงทอง ตำแหน่งแพทย์/อสม. ประจำตำบลพุนพิน

2.นายสุชาติ กุมศิลป์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่.1 บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน

3.นายสรวิทย์ พรหมช้าง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่.1 บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน

4.นางประทุม ฤทธิ์ภู่ ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์

* มีการทำแอลกอฮอล์และหน้ากาก face sheild เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลพุนพิน

Facebook Page  : https://www.facebook.com/U2T-

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://pubhtml5.com/yitt/fygb

Back To Top