Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

     ตำบลพุนพิน อยู่ในเขตการปกครองของที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประวัติตำบลพุนพินตามที่ได้เล่าสืบทอดกันมา เดิมตำบลพุนพินเป็นตำบลใหญ่ มีจำนวนหมู่บ้านถึง 11 หมู่บ้าน มี    ขุนพุนพินพลาธร (นายชื่น  ศรีรักษา) เป็นกำนันคนแรก ประมาณปี พ.ศ. 2500 มีการยุบรวมหมู่บ้านในตำบลพุนพิน เป็น 5 หมู่บ้าน และในปี  พ.ศ. 2518  มีการตั้งตำบลใหม่ ทางการจึงได้แยกเอา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 1 ของตำบลพุนพิน ไปตั้งเป็นหมู่บ้านในตำบลศรีวิชัย ปัจจุบันตำบลพุนพินจึงเหลือเพียง  3 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

– ปี พ.ศ. 2443 ท่านหมื่นสุภารมย์ รัตนรมย์(นายฟื้น รัตนารมย์) รับตำแหน่งเป็นกำนันของตำบลพุนพินคนที่1

– ปี พ.ศ. 2462 ตำนานสระโบราณทำให้เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านสระพังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดเป็นใจกลางของหมู่บ้าน

– ปี พ.ศ. 2463 เริ่มก่อตั้งวัดสระพัง โดยมีเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พ่อหลวงพิณ

– ปี พ.ศ. 2475 มีการสร้างสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์

– ปี พ.ศ. 2476 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนวัดสระพังในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2481 และเปิดสอนในระดับประถมศึกษา

– ปี พ.ศ. 2482 มีการเปิดสอนหนังสือภายในสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์

– ปี พ.ศ. 2493 ได้ทำการสร้างโรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์

– ปี พ.ศ. 2499 สร้างสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ 

– ปี พ.ศ. 2503 นายละออ นาคศรีนา เข้ารับตำแหน่งเป็นกำนันตำบลพุนพินคนที่ 2

– ปี พ.ศ. 2505 สร้างถนนลูกรัง(ถนนแดง)สายพุนพิน-ไชยาสายล่าง(4112)

– ปี พ.ศ. 2513 ผู้ใหญ่รอง นายสำรอง พรหมทองนาค ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2

– ปี พ.ศ. 2518 มีการแยกหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ของต.พุนพิน ออกเป็น ต.ศรีวิชัย เป็นปีสุดท้ายที่โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ทำการสอนในชั้นประถามศึกษาที่1-4

– ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาที่6

– ปี พ.ศ. 2520 ปรับปรุงถนนสายพุนพิน-ไชยาสายล่าง(4112) ให้เป็นถนนลาดยาง (ถนนดำ) เริ่มมีการจัดงานฉลองดอน รดน้ำผู้สูงอายุ ประเพณีจบปีจบเดือน การฉลองดอนเนียงนั้นเป็นการไหว้ขอขมากลางบ้าน

– ปี พ.ศ. 2525 เริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในหมู่บ้าน นายวิโรจน์ อินโท เข้ารับตำแหน่งเป็นกำนันตำบลพุนพินคนที่ 3 เริ่มมีการก่อสร้างโบสถ์ของสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์ผู้ใหญ่สุริน พรหมทองนาค ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

– ปี พ.ศ. 2533 มีการเปลี่ยนแปลงจากสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์เป็นวัดทุ่งโพธิ์และมีการปรับเปลี่ยนถนนญี่ปุ่นเป็นถนนดินแดง

– ปี พ.ศ. 2534 ก่อตั้งบริษัทเรืองอุทัย เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา สร้างสถานีอนามัย ก่อตั้งธุรกิจสวนอาหารลุงริน ก่อตั้งศูนย์ตำรวจท่องเที่ยว

– ปี พ.ศ. 2535 มีการก่อตั้งกลุ่มจักรสานเสวียนหม้อ มีการพัฒนามาเป็นร้านอาหาร ซึ่งให้บริการด้านความบันเทิง (ร้านคาราโอเกะ)

– ปี พ.ศ. 2538 มีการปรับปรุงร้านอาหารลุงริน เป็นสวนอาหารลุงริน ก่อตั้งร้านอาหารกาแล ก่อตั้ง ร้านสุเมธการค้า มีการสร้างศาลตายายขึ้น

– ปี พ.ศ. 2539  มีการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพินขึ้นมา

– ปี พ.ศ. 2540 ก่อตั้งหมู่บ้านจอมเกล้า มีระบบประปาเข้ามาภายในหมู่บ้าน ได้ก่อตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

– ปี พ.ศ. 2541 ผู้ใหญ่อ๊อด นายชัยณรงค์ แก้วอำไพ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

– ปี พ.ศ. 2545 ก่อตั้งธุรกิจห้องพักให้บริการ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ รีสอร์ทวาเลนไทน์ (ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ตะวันรีสอร์ท) รีสอร์ทชวนชม รีสอร์ทโรสกาเด้น รีสอร์ทดอกรัก 

– ปี พ.ศ. 2546  จดทะเบียนการค้า บริษัท อินเตอร์ไพรส์ จำกัด

– ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงถนนญี่ปุ่นเป็นลูกรัง เพื่อลดการเกิดหลุม จากเดิมที่เป็นดินแดง ก่อตั้งธุรกิจร้านอีสานคำใหญ่

– ปี พ.ศ. 2550 มีการเปิดสอนชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

– ปี พ.ศ. 2551 ก่อตั้งถนนหน้าโรงเรียนวัดสระพัง

– ปี พ.ศ. 2552 นายสุรกิต นาคเสนา เข้ารับตำแหน่งเป็นกำนันตำบลพุนพินคนที่ 4 และเปิดใช้งานอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ (สังกัดอบต.พุนพิน) มีการก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพลค้าเหล็ก

– ปี พ.ศ. 2553 มีการก่อสร้างสถานีสื่อสารโทรคมนาคมของทหารอากาศ (สังกัดกองบิน 7)และเปลี่ยนจากอนามัยเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน

– ปี พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ มีการใช้โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อาคาร อบต. และสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์เป็นศูนย์พักพิงอุทกภัย

– ปี พ.ศ. 2556 ก่อตั้ง บริษัท อัยธนา จำกัด และย้ายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพุนพิน มาตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนวัดสระพัง

– ปี พ.ศ. 2557 สร้างศาลตายายใหม่ขึ้น ด้านหน้าวัดสระพัง หมู่ที่ 3 บ้านสระพัง

– ปี พ.ศ. 2558 มีการก่อสร้างลานปาล์มและมีการก่อสร้างโกดังเก็บสารเคมี ณ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์

– ปี พ.ศ. 2560 มีโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายญี่ปุ่น – ตรอกโหนงและก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงยิปซั่มปลาสเตอร์ จำกัด

– ปี พ.ศ. 2562 นายฉัตรชัย ฤทธิเพชร เข้ารับตำแหน่งเป็นกำนันตำบลพุนพินคนที่ 5 มีการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน PT บริเวณถนนสายพุนพิน-ไชยาสายล่าง(4112)และในหมู่ที่ 3 ได้มีการจัดทำบ่อน้ำโบราณให้ดูดีขึ้นและปลอดภัย

– ปี พ.ศ. 2563  มีการสร้างศาลากลางน้ำ และมีแผนที่จะสร้างเป็นศาลาประจำหมู่ 2 ดอนเนียง   นายสุชาติ กุมศิลป์ เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 คนปัจจุบันและมีการประกาศขอยุบโรงเรียนวัดสระพังมีการก่อตั้ง “โครงการ 1 ถนน 1 โครงการปลูกผักกินได้”ในเดือนต้นพฤษภาคมปี 2563

– ปี พ.ศ. 2564 มีการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ มีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่(ทางคู่)เชื่อมโยงโครงข่ายโดยสารทางราง เส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา(ท่านุ่น) และเส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต

เขตการปกครองเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพินประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน มีเนื้อที่ประมาณ 20.5 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,812 ไร่ ได้แก่

       – หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ 

       – หมู่ที่ 2 บ้านดอนเนียง

       – หมู่ที่ 3 บ้านสระพัง

ตำบลพุนพินตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพุนพิน ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ  18 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

          ทิศเหนือ              ติดต่อกับ        ตำบลศรีวิชัย

          ทิศใต้                  ติดต่อกับ         ตำบลหนองไทร

          ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ         ตำบลท่าข้าม

          ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ         ตำบลหัวเตย และ ตำบลหนองไทร

ตำบลพุนพินมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  หรือแหล่งน้ำผิวดิน ดังต่อไปนี้

1. คลองโพธิ์     ไหลผ่านพื้นที่ บ้านทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ 1 และบ้านดอนเนียง หมู่ที่  2

2. คลองไท่ก๋ง    ไหลผ่านพื้นที่ บ้านทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ 1  ไปถึงหัวเตย และตำบลศรีวิชัยไปออกทะเล

3. คลองพัง       ในพื้นที่หมู่  1และ หมู่ที่ 2  ไหลไปลงแม่น้ำตาปี

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลพุนพิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา ทำไร่นาสวนผสม พื้นที่บางส่วนมีการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชผักสวนครัว ผักสมุนไพร ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติการเพาะปลูกใช้น้ำบาดาล พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่รับน้ำจากคลองพุมดวง เมื่อเกิดอุทกภัยจะทำให้มีน้ำท่วมขัง

สภาพของพื้นที่จะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1. ที่ราบ เป็นเนินเล็กน้อย อยู่กระจายทั้งตำบล สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

2. ที่ราบลุ่ม อยู่กระจายทุกหมู่บ้าน สภาพดินจะเป็นดินเหนียวปนทราย

ภูมิอากาศ

            ตำบลพุนพินจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งกำเนิด บริเวณทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย ทำให้ตำบลพุนพินได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม และเนื่องจากทำเลที่ตั้งจะได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดาอันบ้างเป็นครั้งคราว แต่เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี  เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมชาติ แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมชาติ เป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว  

ทรัพยากรธรรมชาติ

       แหล่งน้ำธรรมชาติ

          1.  ลำห้วย จำนวน –  สาย

          2.  หนองน้ำ จำนวน 3  แห่ง

          3.  คลอง จำนวน 3  สาย

ผู้นำองค์กรปกครองท้องที่ตำบลพุนพิน 

– นายฉัตรชัย ฤทธิเพชร กำนัน ตำบลพุนพิน 

– นายสุชาติ กุมศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

– นายฉัตรชัย ฤทธิเพชร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

– นายชาญณรงค์ ชราลักษณ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,881 คน แยกเป็น ชาย 934 คน หญิง 947 คน 

   – ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ) รวมทั้งสิ้น 338 คน แยกเป็น 

            ชาย 155 คน หญิง 183 คน 

– คนพิการ รวมทั้งสิ้น 26 คน แยกเป็น ชาย 10 คน หญิง 16  คน 

จำนวนครัวเรือน รวม 667 ครัวเรือน  (ตามข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. ปี 2562)

– บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1  จำนวน 215 ครัวเรือน

– บ้านดอนเนียง  หมู่ที่ 2 จำนวน 268 ครัวเรือน

       – บ้านสระพัง หมู่ที่ 3 จำนวน 184 ครัวเรือน 

(ตามข้อมูลการจัดเก็บองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพุนพิน ปี 2562 )

– โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 44 คน  

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 มีจำนวนเด็ก 25 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง หมู่ที่ 3 มีจำนวนเด็ก  70  คน ซึ่งในความดูแลของ อบต.พุนพิน    

– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  3  แห่ง

ร้อยละ  100   เด็กอายุ 3-5 ปี     ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 

ร้อยละ  100   เด็กอายุ 6-14 ปี   ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 

ร้อยละ  0      เด็กจบชั้น ม.3       ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

ร้อยละ  100   คนอายุ 15-59 ปี   อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้

(ตามข้อมูลการจัดเก็บองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพุนพิน ปี 2562 )

สถาบันและองค์กรทางศาสนา โดยวัด จำนวน  2  แห่ง ได้แก่ วัดสระพังอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 มีพระภิกษุ 5 รูป สามเณร 1 รูป และวัดทุ่งโพธิ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ชาวบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยประชากร ร้อยละ  99.9  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 0.1  นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีวันสงกรานต์ และประเพณีทำบุญหมู่บ้าน

ด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภค

            – มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

    – มีประปาภูมิภาคใช้ครบทุกครัวเรือน

    – มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3

            – ยังไม่มี Internet ประชารัฐ

    – มีศาลาประชุมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม

          การทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น ทำบุญวันจบปี จบเดือน ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 บางหมู่บ้านนิมนต์พระไปทำกิจกรรมที่ศาลาประจำหมู่บ้าน  กิจกรรมวันเข้าพรรษา ทุกแรม 1 ค่ำเดือน 8  กิจกรรมชักพระทอดผ้าป่าวันออกพรรษา  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี กิจกรรมทอดกฐินทุกปี และ  กิจกรรมวันสารทไทย  ทุกเดือน 10 (รับ-ส่งตายาย)

  การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ งานสวดกลางบ้านทุกเดือนหก   ประเพณีวันสารทเดือนสิบ(รับ ส่งตา-ยาย) และงานชักพระทอดผ้าป่าวันออกพรรษา (งานเดือนสิบเอ็ด) ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม มีการสืบค้นภูมิปัญญาแต่ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร มีการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่มีปัญหาการถูกทอดทิ้ง และชุมชนจัดกิจกรรม งานประเพณีต่างๆ  เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  และเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชนด้วยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

           ประเพณีชักพระ ซึ่งชักพระ หมายถึง การชักหรือลากพระ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันออกพรรษา (แรม 1 ค่ำ  เดือน 11) โดยทางวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปให้พุทธศาสนิกชนชักลากแห่ไปบำเพ็ญกุศลและสมโภช เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งจะเป็นการจำลองเหตุการณ์ตามเรื่องราวใน“เทโวโรหนสูตร” ที่พอถึงวันออกพรรษา พระพุทธเจ้าที่เสด็จขึ้นไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จะเสด็จลงมาสู่พิภพสู่โลกมนุษย์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาเมื่อพุทธศาสนิกชนทราบข่าวต่างยินดีและชวนกันเฝ้ารอตักบาตรรับเสด็จอย่างคับคั่ง   จนเกิดประเพณีตักบาตรเทโวขึ้นควบคู่ไปกับประเพณีชักพระ

สถานที่สำคัญ

วัดทุ่งโพธิ์

วัดทุ่งโพธิ์เป็นวัดเก่าตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ที่สำคัญในตำบลพุนพิน เป็นเเหล่งรวมความศรัทธาและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์

เริ่มตั้งแต่ ปี 2475 มีการก่อสร้างสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์ ปี 2533 ได้ทําการจดทะเบียนกับสํานักพุทธศาสนาได้ทำการเปลี่ยนจากสำนักสงฆ์ทุ่งโพธิ์มาเป็นวัดทุ่งโพธิ์  จนถึงปัจจุบันมีพระสงฆ์จำวัดอยู่ 3 รูป ประกอบด้วย เจ้าอาวาส ชื่อ พระพัทธดนย์ ถิรจิตโต และพระลูกวัด 2 รูป วัดทุ่งโพธิ์มีการจัดประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปีรวมไปถึงการทอดผ้าป่า การฉลองกำแพงแก้ว งานมหรสพต่าง ๆ เพื่อความสามัคคีในชุมชนและด้านการทนุบำรุงศาสนา

สถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์

ชุมทางรถไฟบ้านทุ่งโพธิ์ ก่อสร้าง พร้อมกับสถานีรถไฟพุนพินหรือสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2458  ในปี 2484 เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นใช้พื้นที่แห่งนี้และอาคารสถานีรถไฟพุนพิน เป็นที่ทำการหน่วยทหาร อาคารสถานีถูกระเบิดทำลายทั้งหมดด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2488 พร้อมกับสะพานจุลจอมเกล้าที่ใช้สัญจรข้ามแม่น้ำตาปี

 ปัจจุบันชุมทางรถไฟบ้านทุ่งโพธิ์มีการเดินทางเส้นสายสุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม อีกทั้งยังเป็นคลังสินค้าที่มีตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมาก ในอนาคตมีโครงการจะขยายเส้นทางไปถึงสายสุราษฎร์ธานี – พังงา – ท่านุ่น หากโครงการเส้นทางรถไฟรางคู่สำเร็จ

วัดสระพัง

วัดตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3 บ้านสระพัง ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ปี 2400 เดิมเป็น วัดตะเคียนทองวนาราม มีตำนานสระโบราณที่ไม่เคยแห้งตั้งอยู่บริเวณกลางวัดทำให้บริเวณขอบสระมีการทรุดตัวพังลงเรื่อยๆ จึงได้ตั้งเป็นชื่อเรียกหมู่บ้านและเปลี่ยนชื่อวัดในปี 2462 เป็นวัดสระพัง มีการบูรณะวัดโดยพ่อหลวงพิณเจ้าอาวาสรูปแรก ก่อตั้งศาลตา-ยาย สืบมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านใน

ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงจนถึงปัจจุบันได้มีการสร้างรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสไว้เป็นที่บูชา นับถือ ขอพร  โดยบริเวณรอบวัดสระพังมีความร่มรื่นกว้างขวางจึงนิยมกันเป็นสถานปฏิบัติธรรม และจัดงานประเพณีต่าง ๆ ทำให้ในแต่ละปีบุคคลที่ไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองได้กลับมาพบปะสังสรรค์กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้า

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่

กิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า OTOP ของตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2564 ตำบล พุนพิน อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิวัฒน์ จีนคล้ำ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

โครงการที่

กิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาตนเองของชุมชนท้องถิ่น ของตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 –14 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยการนำเสนอประวัติศาสตร์ตำบล และแนะนำสถานีชุมทางทุ่งโพธิ์เป็นสถานที่ที่มีประวัติอันยาวนาน

โครงการที่

กิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน โดยการพัฒนาการตลาดแบบดิจิตอลให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและประชาชน ของตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านดิจิตอล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

โครงการที่

กิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564

โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จีนคล้ำ ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

กิจกรรม 1

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนร่วมกันตกแต่งสีสัน ทำความสะอาด ก่อนเปิดเรียนแบบ onsite โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

โดยคณะ U2T ต.พุนพิน อ.พุนพิน

กิจกรรม 2

กิจกรรม Covid Week “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทางทีมงานวิศวกรสังคมตำบลพุนพินได้ปฏิบัติงานเชิงรุกโดยการลงพื้นที่ไปทำความสะอาดโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่.1 ตำบลพุนพิน สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

โดยได้รับความร่วมมือจาก

1.นางศรีแพร พวงทอง ตำแหน่งแพทย์/อสม. ประจำตำบลพุนพิน

2.นายสุชาติ กุมศิลป์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่.1 บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน

3.นายสรวิทย์ พรหมช้าง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่.1 บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน

4.นางประทุม ฤทธิ์ภู่ ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์

* มีการทำแอลกอฮอล์และหน้ากาก face sheild เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลพุนพิน

Facebook Page  : https://www.facebook.com/U2T-

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://pubhtml5.com/yitt/fygb

Back To Top