skip to Main Content

คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี ที่มาของชื่อตำบลคลองน้อย มาจากลักษณะพื้นที่ที่มีลำคลองเล็กๆ หลายสาย สันนิษฐานว่าในพื้นที่ตำบลคลองน้อย มีชาวบ้านอยู่อาศัยกันมานานแล้ว

ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี ตำบลท่าโรงช้าง เดิมเป็นอำเภอท่าโรงช้าง ยุบรวมเป็นอำเภอท่าข้ามเมื่อปี พ.ศ. 2473 และเปลี่ยนชื่อ เป็นอำเภอพุนพิน ในปี พ.ศ.2481

คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี

คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี   ตำบลคลองฉนาก ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองฝั่งซ้ายแยกมาจาก "แม่นํ้าหลวง" หรือแม่นํ้าตาปี ซึ่งติดต่อกับทะเลในสมัยนั้น ลำคลองลึกมาก นํ้าเค็มจัดในหน้าแล้ง ช่วงเดือน ธันวาคมถึงเดือน พฤษภาคม มีปลาชุกชุมมาก ในช่วงฤดูนํ้าเค็ม มีปลาทะเลเกือบทุกชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในลำคลองนี้

ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ทหารฝ่ายไทยได้เกณฑ์พลไปสู้รบ ระหว่างทางได้พบเหล็กจำนวนมากตั้งอยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำ จึงได้หยุดทัพและสร้างเตาหลอมเหล็กขึ้นมาเพื่อนำเหล็กเหล่านั้นมาหลอมเป็นอาวุธสู้รบกับศัตรู

เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี

เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี ตำบลเขาหัวควาย แยกจากตำบลท่าสะอ้าน เมื่อปี พ.ศ.2525 มีภูเขาหนึ่งลูกมีลักษณะเหมือนหัวควาย  ซึ่งชาวเรือจะใช้เป็นหลักในการตั้งทิศทางเรือ จากไชยา ท่าธาร ในการเดินเรือเข้าสู่อ่าวบ้านดอน

เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี

เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานีเริ่มจากวันที่ 19 สิงหาคม 2523 ได้ตั้งตำบลเขาตอก แยกออกจากตำบลเคียนซา และได้จัดตั้งเป็นตำบลเขาตอกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน

เกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

เกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า เป็นเกาะในอ่าวไทย อยู่ในตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะมีรูปร่างโค้งเว้าเหมือนกับเมล็ดถั่ว เกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพงัน ห่างประมาณ 45 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร และมีผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะเต่าประมาณ 12,000 คน

ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอชัยบุรี

น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี

น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี  ในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เจ้าฟ้ายุวราช ได้เสด็จประพาสเมืองไชยา เพื่อมุ่งหน้าไปเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างทางได้ พักบริเวณลุ่มน้ำ

บางชนะ เมือง สุราษฎร์ธานี

บางชนะ เมือง สุราษฎร์ธานี ตำบลบางชนะ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมชื่อ “บ้านบางชนะ”เป็นหมู่ที่ 5 ของต.บางใบไม้ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นายชิต รัศมีทัศน์
Back To Top