skip to Main Content

น้ำพุ นาสาร สุราษฎร์ธานี

น้ำพุ นาสาร สุราษฎร์ธานี ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกมาจากตำบลท่าชี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2529ป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีหมู่บ้านทั้งหมด
Back To Top