skip to Main Content

หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง

หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง ตำบลหาดส้มแป้น เดิมเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่สำคัญของจังหวัดระนอง และได้มีชาวจีนกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาทำเหมืองแร่ แล้วกลับออกไป
Back To Top