Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด

ประวัติตำบลพรุพี

หมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้างมีภูมิประเทศตั้งอยู่ในที่ราบระหว่างภูเขา ด้านทิศตะวันออกเรียกว่าภูเขา508ภูเขาด้านท ตะวันตกเรียกภูเขาตก ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร เข้าออกหมู่บ้านได้สองเส้นทางคือถนนสายบ้านทุ่งคาเกรียน วังหิน เหมืองทวด บ้านน้ำท้นเข้าสู่บ้านช่องช้างออกสู่ถนนสาย 4009 มีสี่แยกเรียกสี่แยกช่องช้าง อีกเส้นทางคือจากตลาดนาสารมาตามถนนสาย 4009 เรียกสายนาสาร บ้านส้อง ถนนยุทธศาสตร์ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรถึงสี่แยกบ้านบ้านช่องช้างเลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่บ้านจะมีรูปปั้นช้างสองข้างทางและมีซุ้มหมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้างหมู่บ้านช่องช้างมีประชากรประมาณ 1000 กว่าคน มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 300 กว่าครัวเรือน มีที่ทำการเกษตรจำนวน 3000 กว่าไร่ ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเป็นหลักและมีสวนผลไม้รองลงมา มีลำคลองหนึ่งสายเรียกคลองพังปูน

แบ่งการปกครองเป็นเขตมี5เขต

เขต 1แดนช่อง

เขต 2 ล่องแก่ง

เขต 3 แปลงเจ้าฟ้า

เขต 4 หน้าริมธาร

เขต 5 บ้านยวนผึ้ง

เขตการปกครองที่ 1 มีรูปปั้นช้างสองเชือกเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ มีโรงเรียนบ้านช่องช้าง มีอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน และอาคารของการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาตร์

เขต 2 มีสถานีอนามัยบ้านช่องช้างและมีเส้นทางขึ้นสู่จุดชมวิวสันไม้งาม

เขต 3 มีรถถังจำลองตั้งเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ที่ปากทางขึ้นสู่แปลงสาธิตเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ที่หนึ่งและมีแปลงสาธิตเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ที่สองอยู่ด้วย โดยทางขึ้นแปลงเลี้ยวขวาที่โค้งอันตรายติดต่อกับเขตปกครองเขตที่สี่

เขต 4 มีลำคลองสองสายตลอดข้างถนนและมีสระน้ำขนาดเล็กหนึ่งสระ

เขต5 เรียกบ้านยวนผึ้งซึ่งมีต้นผึ้งอยู่ตามเส้นทางเลี้ยวขวาสุดซอยทางทิศตะวันออกเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร และเป็นที่ตั้ง อดีตโรงเรียนของพรรคคอมมิวนิสส์ในหมู่บ้าน

อดีตก่อนจะมาเป็นบ้านช่องช้างจากคำบอกเล่าของกลุ่มคนบุกเบิกแต่ก่อนเป็นป่าดงดิบที่มีสัตว์ชุกชุมโดยเฉพาะช้าง จากสภาพป่าที่มีภูเขาสองลูกและมีพื้นที่ราบระหว่างภูเขาและมีลำคลองหนึ่งสายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ช้างลงจากภูเขามาเป็นประจำทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พบร่องรอยของช้างจึงเรียกบ้านช่องช้างสืบต่อกันมา

ในปีประมาณ พ.ศ. 2475 ทางราชการได้สำรวจพบแร่ดีบุกและแร่จุลแพลมในพื้นที่บ้านน้ำท้นและบ้านช่องช้าง ในปัจจุบันทำให้มีประชาชนได้เข้ามาทำการขุดแร่ และทำให้เริ่มมีเส้นทาง

คุณลุงเลื่อม ทรฤทธิ์ เล่าว่าได้มีการทำไม้ซุงในพื้นที่บ้านช่องช้าง โรงเลื่อยที่ตลาดนาสาร และ ตลาดบ้านส้องทำให้มีคนเข้ามาตัดไม้ในพื้นที่บริเวณบ้านช่องช้างและควาญช้างในพื้นที่เห็นว่าพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีจึงมีการบอกต่อๆกัน ทำให้มีการจับจองที่ดินและมีการอพยพคนจากพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านช่องช้าง

ประมาณปี พ.ศ. 2484 มี นายเรืองฤทธิ์ นายพัด พัดชู นายเคนุราช นายเกลือน รักปาน นายอั้น หนองลุง จนถึงปีพ.ศ. 2490 นายพัฒน์ รอดเกลี้ยง นายเรื่องพราหมณ์ คงแก้ว และอีกหลายคนมาสร้างบ้านจนได้ชื่อว่าบ้านช่องช้างเมื่อคนกลุ่มนี้ได้เข้ามาอาศัยต่อมาก็มีกลุ่ม นายแย้ม เพราะธรณิศ นายเหี้ยน แก้วกุลนาย ชุม แก้วสีอ่อน เป็นต้น ได้มีการขึ้นไปแผ้วทางจับจองพื้นที่ไปตลอดจนถึงพื้นที่ของบ้านช่องช้างมีหลายกลุ่มมาจากหลายพื้นที่รายละเอียดผู้ใหญ่สมใจเล่าไว้ในหนังสือประวัติสาตร์บ้านช่องช้าง ในราวประมาณปีพ.ศ. 2500 มีการเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองการปกครองโดยเริ่มมีที่โรงเลื่อยบ้านส้องพูดถึงเกี่ยวกับการเอาเปรียบของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนและนี่คงเป็นการเคลื่อนไหวต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการติดตามจับกุมบ้างก็ถูกฆ่าตายจนหลายคนในหมู่บ้านช่องช้างต้องทำการหลบซ่อนในป่า เจ้าหน้าที่ติดตามเข้าป่าโดยชาวบ้านต่อสู้ยิงกันจนมีการเสียชีวิต เมื่อปีพ.ศ. 2508 เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเหตุการณ์การต่อสู้การปราบปรามแบบเหวี่ยงแหทำให้คนหนีเข้าป่ามากขึ้นจนเกิดการตั้งค่ายขึ้นบนภูเขาเรียกว่าค่าย 508 และมีค่ายของพรรคคอมมิวนิสต์อีกมากมายทั่วประเทศจนบ้านช่องช้าง ได้สมรภูมิเลือดโด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วโลก เหตุการณ์รุนแรงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2508 ถึง 2525 มีผู้คนสูญหายและเสียชีวิตอีกมากมาย หลังเหตุการณ์สงบผู้ที่เข้าร่วม กลับบ้านมาประกอบอาชีพตามปกติ และญาติผู้เสียชีวิตทั้งจากในเมือง และ ชนบทได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานไว้เป็นที่ระลึก ณ โรงเรียนบ้านช่องช้างและมีการสร้างช้างคู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านช่องช้างมายังปัจจุบัน

ภาพแผนที่/ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของตำบล 

ตัวอย่างอินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น)

ทีมวิศวกรสังคมตำบล พรุพรี ร่วมกับผู้นำชุมชน และกลุ่ม การท่องเที่ยวในชุมชนหมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช่าง ขึ้นสำรวจจุดกางเต็นท์แห่งใหม่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สายแคมป์ปิ่ง สายธรรมชาติ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวไกล้บ้าน ไม่ต้องไปถึงภาคเหนือ

ครงการที่ 2 (ข่าวสั้น)

ทีม วิศวกรสังคมตำบลพรุพี เข้าพื้นที่หมู่ที่2 บ้านทุ่งทือ เพื่อัฒนาสินค้าประจำตำบลเช่น หมูฝอย คุกกี้ใส้ผลไม้ประจำท้องถิ้น พร้อมทั้งสงเสริม อาชีพ ผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดการขายสินค้าผ่านสื่อ ออนไลน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขายในช่วงโควิด

โครงการที่ 3 (ข่าวสั้น)

ทีมวิศวกร พร้อมผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 นายเอกชัย ปลอดอ่อน พร้อมชาวบ้านในชุมชนช่วยกันส่งเสริม อนุรักษ์ป่าชุมชน พร้อมการถ่ายทอดความรู้ การปลูกต้นกล้า พืชในท้องถิ่น เช่นสะตอในโครงการจุฬาภรณ์พัฒนาที่8 หมู่ที่7 บ้านช่องช้าง ตำบลพรุพี

กิจกรรมอื่น ๆ

รณรงค์ฉีดวัคซีน แจกเจลเอลกอฮอล์ พร้อมเมสปิดปาก

Facebook Page (ลิงก์) : https://www.facebook.com/communityproducts2

E-Book หนังสือประวัติศษสตร์ (ลิงก์) : https://anyflip.com/ezeut/rlez/

Back To Top