Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด 

ตำบลควนสุบรรณเป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลทุ่งเตาเมื่อปี พ.ศ. 2519  ตำบลควนสุบรรณมีตำนานเล่าว่า สมัยก่อนมีวัดอยู่ในตำบลควนสุบรรณ ชื่อว่า วันควน มีเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านนับถือ มีนามสกุลว่ามีครุฑ และจากนั้นจึงนำชื่อวัดมาตั้งเป็นชื่อตำบล

หมู่ที่ 1 บ้านต้นสะท้อน

            เดิมที่มีชื่อสะท้อนใหญ่ ขึ้นอยู่ริมคลองพุน ต้นสะท้อนนี้เค้าเล่าว่าขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่มีใครกล้าไปโค่นหรือฟัน ถ้าใครโค่นจะให้โทษต่างๆ นานา คนแถวนี้ร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ และพากันนับถือ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของสะท้อนใหญ่นี้เอง

หมู่ที่ 2 บ้านหนองดุก (บ้านเสียงพร้า)

            ที่ได้ชื่อว่าบ้านหนองดุก มีประวัติว่าสมัยก่อนมีหนองใหญ่กว้างอยู่หนองหนึ่ง เรียกว่าหนองชุมแสง พอถึงฤดูแล้งชาวบ้านไปหาปลาในหนองนี้ พบว่าปลาที่จับได้มีแต่ปลาดุกทั้งสิ้น ไม่มีปลาอื่นบนอยู่เลย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากหนองชุมแสงเป็นหนองดุกมาจนถึงทุกวันนี้

หมู่ที่ 3 บ้านโกงเหลง

            ชื่อบ้านโกงเหลงนี้ ที่เขาเรียกบ้านโกงเหลงนี้เขาเรียกตามชื่อของคลอง และคนสมัยก่อนเป็นคนโกงมาก ท้าฟันแทงกันจริง ๆ และก็เกิดเรื่องฟันแทงกันบ่อย ๆ คนในบ้านก็ชอบเล่นไพ่กัน ชยวัว ฉ้อโกงเพื่อน เที่ยวเตร่ไปมา เป็นคนเกียจคร้านเขเลยเรียกว่าบ้านโกงเหลง

หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทรโพธิ์งาม

            เดิมที่นี่มีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่ง แล้วมีคนมาตั้งบ่อนไก่ชน เป็นบ่อยเถื่อน เขาเรียกไทรบ่อนไก่ ต่อมามีพ่อหลวงมี อิทนมุณี ธุดงข์มาพักที่ต้นไทร และก็ตั้งสำนักสงฆ์ ท่านได้ปลูกต้นโพธิ์ให้ขึ้นคู่กับต้นไทร ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกกันว่า บ้านวัดไทนโพธิ์งาม ตามชื่อของต้นไม้ ที่มีอยู่ตอนนั้น และได้เรียกกันเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยกรวด

            ในสัมัยก่อนมีชาวต่างชาติเข้ามาทำเหมืองแร่ ฉีดหน้าดินออกไปพื้นดินกลายเป็น บ่อเหมือง และห้วย เมื่อน้ำแห้งในห้วยมีกรวดเยอะจึงเรียกว่า บ้านห้วยกรวด 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ

            เดิมชาวบ้านเรียกว่า บ้านหนองบ่อทอง เพราะมีบ่อเหมืองที่มีแร่ทอง และมีหนองน้ำ จำนวนมากจึงเรียกว่า บ้านหนองบ่อทอง แต่ต่อมาในบ่อไม่มีแร่ทองเหลืองอยู่เลย ประกอบกับชาวบ้านนิยมเรียกชื่อบ้านสั้น ๆ จึงเหลือแค่ บ้านหนองบ่อ

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกรวดใหม่

            เดิมหมู่บ้านนี้อยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านห้วยกรวด ภายหลังจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แยกเป็นอีกหมู่บ้านคือ หมู่ 7 บ้านห้วยกรวดใหม่ ตามชื่อเดิมที่แยกมา คือบ้านห้วยกรวด

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

             ที่ตั้ง

             องค์การบริหาส่วนตำบลควนสุบรรณ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอนาเขตดังนี้

                     ทิศเหนือ         ติดต่อกับ      ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

                     ทิศใต้             ติดต่อกับ      เทศบาลตำบลนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

                     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ      ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

                     ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ      ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

             เนื้อที่ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ มีพื้นที่ประมาณ 68.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,500 ไร่

             ลักษณะภูมิประเทศ มีฝนตกชุก มีฤดูที่สำคัญคือ โดฝนและฤดูร้อน

ภาพแผนที่

อินโฟกราฟิกสรุปงาน

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น) *

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่จัดอบรมโครงการพัฒนาสัมมาอาชีพเดิมเพิ่มองค์ความรู้ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(ขนมกระหรี่ปั๊ปและน้ำเต้าหู้ ) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาหมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีทางวิศวกรตำบลควนสุบรรณได้เชิญนางวันทนาชูจิตและนางปฐมาวดี เมืองน้อย มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในการทำขนมกระหรี่ปั๊ปและน้ำเต้าหู้  ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่านได้ ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน อย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางหน่วยราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ด.ร.นพดล  ทัดระเบียบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลควนสุบรรณและนายกัมปนาท  มีชูผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ  

นาย ฉัตรชัย แคล้วอ้อม  กำนัน ตำบลควนสุบรรณ 

นาย ประสิทธิ   มากบุญ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 บ้านหนองบ่อ

ได้มาเข้าร่วมในการรจัดกิจกรรมครั้งนี้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ผ่านการคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคระบาด โควิด-19 อย่างเคร่งครัดและได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรมและต้องขอขอบคุณ อสม ตำบลควนสุบรรณที่มาคอยคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โครงการที่ 2 (ข่าวสั้น) *

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่จัดอบรมกิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางวิศวกรตำบลควนสุบรรณได้เชิญ ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางหน่วยราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Back To Top